Reklamácie

Reklamácia a vrátenie tovaru

Nami predávané výrobky sú veľmi kvalitné a sme radi, že môžeme spolupracovať s takým výrobcom, ako je rakúska spoločnosť THE HEAT company® GmbH.

Aj napriek tomu sa môže stať, že nesplní Vaše očakávania. V prípade, že sa tak stane, kontaktujte nás a urobíme maximum pre to, aby sme problém vyriešili a Vy ste boli opäť spokojní.

Dajte nám vedieť telefonicky na +420 776 199 044 alebo napíšte e-mail na info@hrejivevankusiky.sk.

Uplatnenie reklamácie

Ak chcete obdržané tovar reklamovať, využite prosím náš Formulár pre uplatnenie reklamácie. Poteší nás, ak napíšete dôvod Vašej nespokojnosti, pomôžete nám k zlepšeniu našich služieb.

Stiahnite si:

Formulár_pre_uplatnenie_reklamácie vo formáte .doc pre MS Word
lebo
Formulár_pre_uplatnenie_reklamácie vo formáte .pdf pre Acrobat Reader.


poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade uzavretia kúpnej zmluvy keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezmete tovar.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať prevádzkovateľa Petr Kembický, Wilsonova 865, 539 01 Hlinsko, identifikačné číslo: 04148541, formou jednostranného právneho rokovaní (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo faxom) . Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám došlo Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili (a) pre pôvodnej transakcii, ak ste výslovne neurčil (a) inak. V žiadnom prípade sa Vám nevzniknú ďalšie náklady. Platbu vrátime až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukážete chcete, že ste tovar odoslal (a) späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 znášate priame náklady spojené s vrátením tovaru. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

2.3 Ak ste požiadal (a), aby poskytovanie služieb začalo počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu poskytnutých služieb do doby, kedy ste nás informoval (a) o odstúpení od zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanoveným v zmluve.

Stiahnite si:

Formulár_na_odstúpenie_od_kúpnej_zmluvy vo formáte .doc pre MS Word
lebo
Formulár_na_odstúpenie_od_kúpnej_zmluvy vo formáte .pdf pre Acrobat Reader